دانلود رمان تهران مازراتی

  رمان تهران مازراتی

  رمان تهران مازراتی یک رمان بسیار زیبا به قلم کمند .ر میباشد که در ژانر های عاشقانه، طنز و پلیسی نوشته شده است. رمان داستانی امروزی و مدرن دارد و جذاب است. اگر برای سرگرمی علاقه به خواندن رمان دارید این رمان زیبا را از دست ندهید. در ادامه مطلب میتوانید این رمان زیبا را با چهار فرمت pdf, apk, jar, epub دریافت کنید.

  اگر علاقه مند به رمان عاشقانه هستید، دانلود این رمان را از دست ندهید.

  خلاصه ی رمان تهران مازراتی

  رمان تهران مازراتی در رابطه با دختری است که با استفاده از زیبایی و شیطنت های دخترانه اش دل پسران پولدار را به دست می آورد، او پس از دلربایی از پسران پولدار شروع به گرفتن ثروت و اموال آنها میکند اما اتفاقاتی موجب میشود که نه تنها او، بلکه سه نفر از دوستانش که به این کار مشغول اند همه چیز را از دست بدهند و قدم در راه بدی بگذارند… .

  بخش هایی از متن رمان تهران مازراتی

  _اﯾﻮل ﻓﺮی ﺑﺰن ﻗﺪش. ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﻒ دﺳﺖ راﺳﺘﻢ و اوﻧﻢ ﺑﺎ ﮐﻒ دﺳﺖ ﭼﭙﺶ ﻣﺤﮑﻢ زدﯾﻢ بهم و آخ و اوﺧﻤﻮن دراوﻣﺪ…
  ھﻤﻮﻧﺠﻮر ﮐﮫ دﺳﺘﻢ و ﺗﮑﻮن ﻣﯿﺪادم ﺗﺎ از دردش ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺸﮫ ﮔﻔﺘﻢ:دﯾﺪی ﻓﺮی اﯾﻨﻢ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﭘﺴﺮی ﮐﮫ ﺧﺮﭘﻮل ﺑﻮدو ﺧﺎﻟﯿﺶ ﮐﺮدﯾﻢ.

  ﮐﻤﯽ از آب ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﺶ ﺧﻮردو ﮔﻔﺖ:آره ﺑﺎﺑﺎ دﻣﺖ ﮔﺮم ﺧﻮب ﺧﺎﻟﯿﺶ ﮐﺮدﯾﺎ .ﺑﻌﺪ ﺧﻮدش زد زﯾﺮ ﺧﻨﺪه و ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﯾﮫ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﻧﮕﺎش ﻣﯿﮑﺮدم از ﺑﺲ ﺑﻠﻨﺪﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪ ﮐﺴﺎی ﮐﮫ ﺗﻮی ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﺑﻮدن ﻧﮕﺎﻣﻮن ﻣﯿﮑﺮدن و رﯾﺰرﯾﺰ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﮕﻔﺘﻦ..

  ﮐﻤﯽ از آﺑﻤﯿﻮه ﺧﻨﮑﻢ ﺧﻮردم و ﮔﻮﺷﯿﻢ و از ﺟﯿﺒﻢ دراوردم و ﺑﮫ ھﺎﻧﯽ زﻧﮓ زدم ﺑﻮق ﺳﻮم ﺟﻮاب داد:اﻟﻮ ھﺎﻧﯽ؟

  _ﺳﻼم ﺳﻼم دارم ﻣﯿﺎم. ﮔﻮﺷﯽ و ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد داره دو ﻣﯿﺰﻧﮫ ..ﯾﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻓﺮ ﮐﺮدم ﮐﮫ دھﻨﺶ ﭘﺮاز ﮐﯿﮏ و ﻟﭙﺎش ﺑﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﺸﺮ ﮐﻼ ﺣﺴﻨﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ داره ..ﮔﻔﺘﻢ :از اﯾﻦ ﭘﺴﺮه ﺷﺎﯾﺎن ﺳﮫ ﻣﻠﯿﻮن زدم ﺗﻮ ﭼﻘﺪر؟

   

  دانلود رمان تهران مازراتی

  دانلود با فرمت PDF

  دانلود با فرمت Apk برای اندروید

  دانلود با فرمت Epub برای ایفون و آیپد

  دانلود با فرمت jar

   

  نظر شما در رابطه با رمان تهران مازراتی چیست؟!

ارسال دیدگاه

چگونگی رفع تندی غذاتندی غذا را چگونه از بین ببریم مطلب تصادفی
© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت ایلیاد محفوظ است.